OBS OBS !!!!!    Planer er til for å endres .🙂


Om det er noen som ønsker valp fra oss,så må dere gjerne ta kontakt  , for en hyggelig hunde prat  :) 

  EURASIER :  - 24

Amentino`s Ronja +   Melkerei`s Coolest Louise

Amentino`s Oda + " Timon Du Chemin Du La Blandche Ecume

Amentino`s Uma + Timon Du Chemin Du la Blanche Ecume

Mittelspitz : - 24

Amentino`s Onja + Amentino`s Pixo  

Amentino`s Qina + Amentino`s Sico 

Liniva`s Still of the Nigh Sara + Dagsljul Beautiful Black Kitamba.   Marco