Nuki er etter Wenya og Xanto.


Mor til vårt W-kull


Bor ute på foravtale hos Maren m.fam.

N SE UCH NJV-19 Amentino`s Nuki